Vepi

Med hjälp av Vepi-slamhanteringsprodukterna blir hanteringen och transporten av flytgödsel effektiv och miljövänlig.
  • Slamsugarvagnar
  • Spridarvagnar
  • Lastningskranar
  • Pumparmar
  • Inmyllare
  • Slangspidare
  • Pumpblandare
  • Blandare

Klicka på bilden för att öppna broschyren.