Chick Pulp

Chick Pulp öppnar upp en ny dimension för effektiv behandling av uttjänta värphöns: Med dess slutna system slaktar enheten djuren så stressfritt som möjligt och producerar massan, som kan användas inom foder och pet food industrin samt biogasanläggningar.

 

Även infekterade flockar kan avyttras mycket effektivt och mycket säkert direkt på gården.