Vepi

Vepi-tuotteilla lietteen käsittely ja kuljetus tapahtuvat tehokkaasti ja ympäristöä säästäen.

 

  • Lietesäiliöt
  • Ylätäyttösäiliöt
  • Alipainesäiliöt
  • Tippuletkujärjestelmät
  • Injektorit
  • Pumppusekoittimet
  • Lietesekoittimet​

Klikkaa kuvaa avataksesi esitteen.