Nyko

Case: Nyko, Finland

 

Utvidgning av befintligt foderkök 2016. Alla maskiner i rostfritt stål och levererad av Petsmo Products.

 

Leveransomfattning:
1 st Twin Shaft kross för frysta block, helt nytt modell
2 st Super Titan 450 kvarnar
2 st 15.500 L blandare
1st 6000 L lågtryckskokare
Flera skrap- och skruvtransportörer
Alla skötselbryggor och räken
helt ny sodalinje i Fe material, inmatnings buffert, silo + transportband
förstoring av mjöllinje i Fe material, mellan silo, flera kedjetransportörer

Nyko-Layout-1300