Titan

Teurastamoiden ja rehukeittiöiden

erikoiskoneet.

Chick pulp

Chick Pulp tuo uuden ulottuvuuden

teurastettavien munintakanojen

tehokkaaseen käsittelyyn.

Vepi

Vepi-tuotteilla lietteen käsittely ja

kuljetus tapahtuvat tehokkaasti.